Theo dõi (5)

Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày đăng: 14:20 24-09-2021 | 856 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; các doanh nghiệp phát triển, quản lý nhà ở tại Việt Nam,

Phạm vi điều chỉnh

các chính sách kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn (hợp đồng kinh doanh; yêu cầu với chủ đầu tưm dự án; thanh toán, bàn giao bất động sản…); chính sách kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai (điều kiện kinh doanh; bảo lãnh công trình; chuyển nhượng...); kinh doanh quyền sử dụng bất động sản; chính sách về môi giới và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản...

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo dự kiến điều chỉnh các chính sách kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng có sẵn (hợp đồng kinh doanh; yêu cầu với chủ đầu tưm dự án; thanh toán, bàn giao bất động sản…); chính sách kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai (điều kiện kinh doanh; bảo lãnh công trình; chuyển nhượng…); kinh doanh quyền sử dụng bất động sản; chính sách về môi giới và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản; các doanh nghiệp phát triển, quản lý nhà ở tại Việt Nam.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu khác được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/10/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Ngày nhập

24/09/2021

Đã xem

856 lượt xem

Ngày nhập

24/09/2021

Đã xem

856 lượt xem

Ngày nhập

24/09/2021

Đã xem

856 lượt xem

Ngày nhập

24/09/2021

Đã xem

856 lượt xem

Ngày nhập

24/09/2021

Đã xem

856 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com