Theo dõi (1)

Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP

Ngày đăng: 14:17 08-01-2018 | 3804 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Xây dựng

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng,

Phạm vi điều chỉnh

trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng; điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với hành vi sai phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện tại, Bộ Xây dựng đang xây dựng Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP[1](sau đây gọi tắt là các Dự thảo). Các Dự thảo này quy định về trách nhiệm của các chủ thể có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng; điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với hành vi sai phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng… Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư xây dựng.

Để đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và các tài liệu đính kèm được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ: http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 22/01/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Phiên bản 1

Dự thảo Chỉ thị tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng

Ngày nhập

08/01/2018

Đã xem

3804 lượt xem

Dự thảo TT quy định chi tiết một số điều nĐ 139/2017

Ngày nhập

08/01/2018

Đã xem

3804 lượt xem

Mẫu Biên bản vi phạm hành chính

Ngày nhập

08/01/2018

Đã xem

3804 lượt xem

Mẫu quyết định Xử phạt vi phạm hành chính

Ngày nhập

08/01/2018

Đã xem

3804 lượt xem

Mẫu Biên bản Kiểm tra, ghi nhận

Ngày nhập

08/01/2018

Đã xem

3804 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 5

Cơ quan soạn thảo Bộ Xây dựng

Loại tài liệu Chỉ thị

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 2 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com