Theo dõi (0)

DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI) 10.2015

Ngày đăng: 13:56 02-11-2015 | 693 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đã xong

Đối tượng chịu tác động

N/A,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Vui lòng theo dõi nội dung toàn văn dự thảo trong file đính kèm

Lĩnh vực liên quan

Phiên bản 1

Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) 10.2015

Ngày nhập

02/11/2015

Đã xem

693 lượt xem

Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý của UBTVQH

Ngày nhập

02/11/2015

Đã xem

693 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Bộ luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com