Theo dõi (1)

Dự thảo Báo cáo và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Giao thông vận tải

Ngày đăng: 15:23 19-05-2021 | 1137 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: đường bộ, hàng không dân dụng, hàng hải, đăng kiểm, đường sắt, đường thủy nội địa,

Phạm vi điều chỉnh

Cắt giảm các quy định về điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính đối với hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: đường bộ, hàng không dân dụng, hàng hải, đăng kiểm, đường sắt, đường thủy nội địa.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng Dự thảo Báo cáo và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo cắt giảm các quy định về điều kiện kinh doanhthủ tục hành chính đối với hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: đường bộ, hàng không dân dụng, hàng hải, đăng kiểm, đường sắt, đường thủy nội địa. Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động trong các lĩnh vực nêu trên.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải dưới bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/5/2021 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022 – máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

Phiên bản 1

Công văn lấy ý kiến về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Giao thông vận tải

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

1137 lượt xem

Dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

1137 lượt xem

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ngày nhập

19/05/2021

Đã xem

1137 lượt xem

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com