Theo dõi (1)

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản và Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản

Ngày đăng: 15:13 21-06-2018 | 2047 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực thủy sản như khai thác, nuôi trồng, chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản; sản xuất thức ăn thủy sản; tàu cá và hậu cần nghề cá,..., ,

Phạm vi điều chỉnh

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng 02 Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuỷ sản Dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thuỷ sản. Trên cơ sở Luật Thuỷ sản 2017, Dự thảo điều chỉnh các vấn đề: nuôi trồng, khai thác thuỷ sản; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản; quản lý tàu cá; kiểm ngư; mua bán, chế biến thuỷ sản; xuất nhập khẩu; xử phạt hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản. Khi ban hành Dự thảo sẽ thay thế các nghị định hiện hành về các lĩnh vực nói trên. Dự kiến văn bản sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thuỷ sản như khai thác, nuôi trồng, chế biến, xuất nhập khẩu thuỷ sản, sản xuất thức ăn thuỷ sản, tàu cá và hậu cần nghề cá, …

Để đảm bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng đính kèm theo bài viết này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 09/07/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản góp ý vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thủy sản

Ngày nhập

21/06/2018

Đã xem

2047 lượt xem

Du thao ND xu ly vi pham HC trong linh vuc thuy san

Ngày nhập

21/06/2018

Đã xem

2047 lượt xem

Công văn xin ý kiến góp ý Dự thảo

Ngày nhập

21/06/2018

Đã xem

2047 lượt xem

Phiên bản 2

Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thủy sản

Ngày nhập

21/06/2018

Đã xem

2047 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Ngày nhập

21/06/2018

Đã xem

2047 lượt xem

Biểu đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Ngày nhập

21/06/2018

Đã xem

2047 lượt xem

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

Ngày nhập

21/06/2018

Đã xem

2047 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 7

Cơ quan soạn thảo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Loại tài liệu Nghị định

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com