Theo dõi (1)

Hồ sơ đề nghị xây dựng xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Ngày đăng: 16:55 29-01-2018 | 1464 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Tư pháp

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Tất cả các doanh nghiệp khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ pháp luật là đối tượng bị xử lý hành chính.,

Phạm vi điều chỉnh

Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung các vấn đề về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang lập Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính  (sau đây gọi tắt là Văn bản) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động. Văn bản Đề nghị dự kiến sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan trọng như: kéo dài thời hạn định giá tang vật, thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; cụ thể hóa quy định vi phạm “02 lần trở lên trong 06 tháng” (là điều kiện để áp dụng các biện pháp xử lý hành chính); đơn giản hóa thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính;… Dự kiến, các thay đổi này có thể tác động trực tiếp đến tất cả các doanh nghiệp khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ pháp luật là đối tượng bị xử lý hành chính.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Văn bản Đề nghị này.

Toàn văn tờ trình và các tài liệu đính kèm của Văn bản Đề nghị được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội trước ngày 15/02/2018 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội.

Phiên bản 1

TỜ TRÌNH Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính

Ngày nhập

29/01/2018

Đã xem

1464 lượt xem

Đề cương Luật XLVPHC

Ngày nhập

29/01/2018

Đã xem

1464 lượt xem

Báo cáo tổng kết thi hành Luật XLVPHC

Ngày nhập

29/01/2018

Đã xem

1464 lượt xem

Báo cáo đánh giá tác động Luật sđ, bs Luật XLVPHC

Ngày nhập

29/01/2018

Đã xem

1464 lượt xem

Thông tin tài liệu

Số lượng file 4

Cơ quan soạn thảo Bộ Tư pháp

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com