Theo dõi (1)

Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải theo Luật Quy hoạch

Ngày đăng: 14:12 17-11-2017 | 8657 lượt xem

Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo

Bộ Giao thông vận tải

Trạng thái

Đang lấy ý kiến

Đối tượng chịu tác động

Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, gồm taxi, xe buýt, xe tuyến cố định, bến xe, cầu đường, vận tải thuỷ, vận tải biển, bến cảng, hàng không, sân bay., ,

Phạm vi điều chỉnh

Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, gồm taxi, xe buýt, xe tuyến cố định, bến xe, cầu đường, vận tải thuỷ, vận tải biển, bến cảng, hàng không, sân bay.

Tóm lược dự thảo

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang chuẩn bị Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật trong lĩnh vực giao thông vận tải theo Luật Quy hoạch[1] (có kèm theo Tờ trình) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến các sửa đổi, bổ sung lần này sẽ tác động đến các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, gồm taxi, xe buýt, xe tuyến cố định, bến xe, cầu đường, vận tải thuỷ, vận tải biển, bến cảng, hàng không, sân bay.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Tờ trình và các loại báo cáo liên quan được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 15/11/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

[1] Hiện tại Dự thảo Luật Quy hoạch đang được Quốc hội xem xét, dự kiến thông qua vào cuối năm 2017. Dự thảo Luật này được đăng tải tại http://vibonline.com.vn

Phiên bản 1

Tờ trình và Các báo cáo liên quan đến đề nghị xây dựng Luật sửa đổi trong lĩnh vực GTVT

Ngày nhập

17/11/2017

Đã xem

8657 lượt xem

Tờ trình dự án Luật Quy hoạch

Ngày nhập

17/11/2017

Đã xem

8657 lượt xem

Phiên bản 2

Thông tin tài liệu

Số lượng file 2

Cơ quan soạn thảo Bộ Giao thông vận tải

Loại tài liệu Luật

Đăng nhập để theo dõi dự thảo

Ý kiến của VCCI

  • Hiện tại, VCCI chưa có ý kiến về văn bản này. Vui lòng đăng ký theo dõi dự thảo để nhận thông tin khi VCCI có ý kiến.

Ý kiến về dự thảo ( 0 ý kiến )

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ ( có thể gửi qua fax hoắc email):
Ban pháp chế VCCI - số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: 024 3577 0632 / 024 3577 2002 - số máy lẻ : 355. Fax: 024 3577 1459.
Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluat.vcci@gmail.com