Tìm kiếm trên 2616 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2616 Dự thảo
5193 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/ Hiệp hộiHiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2013/NĐ-CP…