Tìm kiếm trên 2476 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2476 Dự thảo
5123 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 149/2010/TT-BTC ngày 27/09/2010 của Bộ Tài chính quy định về thuế giá trị gia tăng và quản lý hải quan đối với hàng hóa, dịch vụ bán tại khu cách ly

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 149/2010/TT-BTC ngày 27/09/2010 của…

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và hướng dẫn thủ tục quản lý thuế đối với các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Tài chính đang soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật…