Tìm kiếm trên 2537 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2537 Dự thảo
5154 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về điều kiện thành lập cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra giám sát hải quan

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Tài chính đang soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành…