Tìm kiếm trên 2498 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2498 Dự thảo
5131 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và hướng dẫn thủ tục quản lý thuế đối với các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế (phiên bản 27.4.2016)

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hộiHiện nay, Bộ Tài chính đang soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế…