Tìm kiếm trên 2430 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2430 Dự thảo
5094 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt…