Tìm kiếm trên 2409 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2409 Dự thảo
5089 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Dự thảo Thông tư quy định về phí công chứng; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư quy định về phí công chứng; phí thẩm định…