Tìm kiếm trên 3378 dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

3378 Dự thảo
5617 Ý kiến VCCI

Dự thảo đang lấy ý kiến

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông…

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 9/10/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung…