Tìm kiếm trên dự thảo

Lọc

Cơ quan soạn thảo

Loại dự thảo

2194 Dự thảo
5033 Ý kiến VCCI

Dự thảo Chính phủ

DỰ THẢO LUẬT CẢNH VỆ

QUỐC HỘI Luật số:          /2017/QH14 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                DỰ THẢO    LUẬT CẢNH VỆ Căn…

Chính phủ 15:46 01-11-2016 2 File đính kèm

Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

                                                NGHỊ ĐỊNH                                       Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây…

Chính phủ 10:59 04-12-2015 4 File đính kèm