Tin mới nhất

Mặt hàng xi măng xuất khẩu gặp nhiều khó khăn

Thứ Ba 15:47 10-01-2017

Thời gian gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, trong đó: Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định: “sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị…

Quyền giải công của người sử dụng lao động và hướng sửa đổi bổ sung Bộ luật Lao động

Thứ Hai 17:14 04-06-2012

Mặc dù hiện nay, quyền giải công chưa được quy định trong pháp luật lao động nước ta, nhưng thực tiễn quan hệ pháp luật cho thấy, việc NSDLĐ không cho phép NLĐ vào làm việc khi có tranh chấp lao động hoặc khi tập thể lao động đình công…