Tin mới nhất

Tính thuế và truy thu thuế các lô hàng xuất nguyên liệu để gia công các lô nguyên liệu xuất gia công đã nhập khẩu thành phẩm theo Công văn số 10346/TCHQ-TXNK

Thứ Ba 15:49 10-01-2017

Công ty TNHH thương mại Hồng Á và Công ty TNHH kim loại Việt Phong thực hiện thủ tục hải quan với loại hình đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài (đặt các doanh nghiệp nước ngoài gia công hàng hóa). Nguyên liệu đặt gia công là các phế…

Mặt hàng xi măng xuất khẩu gặp nhiều khó khăn

Thứ Ba 15:47 10-01-2017

Thời gian gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, trong đó: Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định: “sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị…