Tin mới nhất

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020

Thứ Năm 17:51 21-01-2021

Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 149/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 01 năm 2021 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2020. Để xem toàn văn văn bản…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tạm thời về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Thứ Sáu 13:55 15-01-2021

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Trong khi chờ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi…

Bộ Tài chính trả lời ý kiến đối với dự thảo Nghị định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Thứ Năm 14:28 14-01-2021

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 9109/VPCP-DMDN ngày 02/11/2020 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Công văn số 1577/PTM-KHTH ngày 22/9/2020 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/5016 của Chính phủ…

Tổng cục Hải quan trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp tại Công văn số 1882/PTM-KHTH

Thứ Ba 06:43 05-01-2021

Về việc giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp tại báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 3 năm 2020 theo Công văn số 1882/PTM-KHTH ngày 16/10/2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi Thủ tướng Chính phủ; sau khi nghiên…

Khai chỉ tiêu thông phương tiện giao thông nhập khẩu

Thứ Hai 10:23 28-12-2020

Thực hiện công văn số 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020 của Bộ tài chính về việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu, đồng thời để đáp ứng yêu cầu của cơ quan đăng ký phương tiện trong việc kiểm tra, đối chiếu các chỉ tiêu thông…

Khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu

Thứ Tư 16:19 02-12-2020

Thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ về việc bãi bỏ tờ khai nguồn gốc; thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu làm căn cứ thay thế tờ khai nguồn gốc và cấp đăng ký, biển số xe…

Xử lý và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Công văn số 1108/PTM-KHTH của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Văn phòng Chính phủ gửi tới

Thứ Năm 17:30 24-09-2020

Bộ Công Thương đã tiến hành rà soát và trả lời Văn bản số 6493/VPCP-DMDN ngày 08 tháng 8 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý và trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp tại Công văn số 1108/PTM-KHTH ngày 16 tháng 7 năm 2020…

Trả lời Công văn của đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam về một số bất cập quy định về mã số, mã vạch và nhãn hàng hóa

Thứ Sáu 09:43 18-09-2020

Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời Công văn số 25082020/ĐKN ngày 25/8/2020 của đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam báo cáo một số bất cập quy định mã số, mã vạch tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và đóng góp ý kiến xây dựng dự…

Trả lời kiến nghị của Cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất sơn tường dạng nhũ tương về việc áp dụng QCVN 16:2017/BXD

Thứ Hai 12:58 24-08-2020

Bộ Xây dựng sau khi nghiên cứu đã có Công văn trả lời kiến nghị của Cộng đồng các doanh nghiệp sản xuất sơn tường dạng nhũ tương về việc thực hiện QCVN 16:2017/BXD được ban hành bởi Thông tư 10/2017/TT-BXD. Để xem toàn văn văn bản trả lời của…

Tiêu chí đánh giá thời gian giải quyết thủ tục đầu hành chính của Cơ quan đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký kinh doanh

Thứ Sáu 13:58 07-08-2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời Công văn số 4078/VPCP-KSTT ngày 25/05/2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của ông Nguyễn Văn Định về tiêu chí đánh giá thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Cơ quan đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng…