VCCI_Góp ý Dự thảo Thông tư về sử dụng tài nguyên Internet

Thứ Ba 16:39 07-05-2019

Kính gửi: Trung tâm Internet Việt Nam

Trả lời Công văn số 231/VNNIC ngày 02/04/2019 của Trung tâm Internet Việt Nam về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, sau khi tham vấn ý kiến của doanh  nghiệp và chuyên gia, có một số ý kiến như sau:

  1. Tên miền của trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội

Điều 6.h của Dự thảo quy định “Các tên miền mang ý nghĩa trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, chủ thể đăng ký sử dụng phải đảm bảo thuộc đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật. Khi đăng ký sử dụng tên miền, chủ thể phải có cam kết về việc sử dụng tên miền đúng mục đích, đúng quy định pháp luật về hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội.” Quy định này sẽ dẫn đến cách hiểu rằng các doanh nghiệp phải xin Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội trước khi đăng ký sử dụng tên miền. Trong khi đó, tên miền là một trong những điều kiện cần có để được cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội.

Trên thực tế, thông thường các doanh nghiệp sẽ tìm cách đăng ký sử dụng tên miền trước khi làm thủ tục thành lập trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội. Bởi việc này sẽ tránh nguy cơ tên miền đó bị người khác đăng ký mất, trong khi chi phí để đăng ký ở mức chấp nhận được. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định theo hướng cho phép doanh nghiệp đăng ký tên miền trước khi xin Giấy phép thiết lập mạng xã hội và trang thông tin điện tử tổng hợp.

  1. Thủ tục đăng ký tên miền

Theo Điều 10.4 của Dự thảo thời hạn đăng ký tên miền là 03 ngày làm việc, kể từ ngày Nhà đăng ký nhận được hồ sơ đăng ký. Theo ý kiến của các doanh nghiệp, thời gian này là tương đối dài so với việc đăng ký các tên miền quốc tế. Hơn nữa, đối với các tên miền quốc tế, doanh nghiệp có thể đăng ký 24/7, rất thuận tiện cho khách hàng. Hiện nay, các Nhà đăng ký đều đã triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ trực tuyến, kết nối với VNNIC. Do đó, một số doanh nghiệp đề nghị VNNIC rút ngắn thời gian làm thủ tục đăng ký tên miền (tối đa 24 giờ) và bố trí cán bộ trả lời yêu cầu đăng ký tên miền của doanh nghiệp vào cả buổi tối.

  1. Thu hồi tên miền do vi phạm nguyên tắc đặt tên

Điều 12.1.e của Dự thảo quy định tên miền sẽ bị thu hồi nếu vi phạm nguyên tắc đặt tên quy định tại Điều 6.2 và Điều 8 của Thông tư này. Quy định này không phù hợp, có nguy cơ xâm phạm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đăng ký tên miền, cơ quan nhà nước đã phải kiểm tra tên miền được đăng ký có phù hợp với Điều 5, Điều 6 và Điều 8 của Thông tư này. Nếu tên miền được cấp thì được hiểu rằng Nhà nước đã kết luận rằng tên miền đó phù hợp với quy định về đặt tên tên miền. Việc Nhà nước kiểm tra lại và sau đó cho rằng tên miền không phù hợp với quy định đặt tên nữa sẽ gây hiện tượng “tiền hậu bất nhất”, gây rủi ro cho hoạt động bình thường của các doanh nghiệp và người dân. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ Điều 12.1.e của Dự thảo, không cho phép thu hồi tên miền vì lý do vi phạm nguyên tắc đặt tên.

  1. Chuyển đổi nhà đăng ký tên miền

Điều 15.1 quy định nếu khách hàng muốn chuyển đổi từ nhà đăng ký tên miền này sang nhà đăng ký tên miền khác thì phải được sự đồng ý của nhà đăng ký cũ. Điều này sẽ rất khó xảy ra vì nhà đăng ký cũ đang được hưởng hoa hồng nên sẽ không có động lực để đồng ý cho khách hàng chuyển sang nhà đăng ký mới. Nếu quy định theo hướng nhà đăng ký cũ buộc phải đồng ý việc chuyển đổi sẽ làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường, buộc các nhà đăng ký phải có dịch vụ tốt để giữ chân khách hàng. Việc này cũng giống như chính sách cho phép chuyển mạng giữ số trong lĩnh vực viễn thông di động mà Bộ TTTT đang thực hiện. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định theo hướng việc chuyển đổi nhà đăng ký tên miền chỉ cần sự đồng ý của chủ tên miền và nhà đăng ký mới.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo sửa đổi Thông tư về sử dụng tài nguyên Internet. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

Các văn bản liên quan