VCCI_Góp ý Dự thảo Quyết định về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

Thứ Hai 11:39 03-12-2018

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 6322/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có một số ý kiến như sau:

Về cửa khẩu nhập

Theo giải trình tại Tờ trình thì Dự thảo “bổ sung một Điều quy định cụ thể về cửa khẩu nhập để xử lý các vướng mắc về việc xác định cửa khẩu nhập đối với các phương thức vận tải đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường sông”.

Cụ thể, Tờ trình nêu giải pháp xác định cảng nhập trong trường hợp vận đơn đường biển, đường hàng không có thông tin về cảng dỡ hàng và cảng đích như sau: “địa điểm làm thủ tục hải quan thực hiện tại Chi cục Hải quan cảng biển, cảng hàng không nơi hàng hóa được dỡ xuống hoặc được vận chuyển đến (kể cả khi vận đơn ghi cảng đích là ICD). Riêng đối với ICD Mỹ Đình thực hiện theo Quyết định 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long được thực hiện theo Công văn số 415/VPCP-KTTH ngày 19/01/2011 của Văn phòng Chính phủ thì được chuyển về làm tiếp thủ tục”.

Như vậy, theo nội dung trên của Tờ trình, xác định cửa khẩu nhập trong trường hợp vận đơn có ghi cảng đích là ICD sẽ có ngoại lệ đối với ICD Mỹ Đình và ICD của Công ty TNHH cảng Phước Long.

Tuy nhiên, Điều 2 Dự thảo về cửa khẩu nhập không ghi nhận bất kỳ ngoại lệ nào. Điều này có nghĩa quy định về cửa khẩu nhập (là cảng biển/hàng không nơi dỡ hàng/vận chuyển hàng đến) của Nghị định này áp dụng cho mọi trường hợp, không loại trừ/ưu tiên cho bất kỳ ICD nào.

Trên thực tế, các ngoại lệ dành cho 02 ICD nói trên cũng được ghi nhận trong một số văn bản riêng cho 02 ICD này (Công văn số 415/VPCP-KTTH cho ICD Phước Long và Quyết định 38/2017/QĐ-TTg cho ICD Mỹ Đình). Tuy nhiên, theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 (Luật BHVBQPPL) thì khi Dự thảo này được ban hành thành Quyết định chính thức, Quyết định mới sẽ được ưu tiên áp dụng so với 02 văn bản nói trên, cụ thể:

  • Công văn số 415/VPCP-KTTH – một văn bản không phải dạng quy phạm pháp luật; vì vậy bắt buộc phải tuân thủ Quyết định mới
  • Theo khoản 3 Điều 156 Luật BHVBQPPL thì “Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau” (khoản 3 Điều 156). Như vậy, các quy định tại Dự thảo này sẽ được áp dụng thay vì Quyết định 38/2017/QĐ-TTg.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.