VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 148/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường

Thứ Hai 11:09 06-05-2019

Kính gửi:  Tổng cục Quản lý thị trường – Bộ Công Thương

Trả lời Công văn số 2003/BCT-TCQLTT ngày 26/03/2019 của Bộ Công Thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, có ý kiến ban đầu như sau:

Điều 4 của Dự thảo quy định về thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra nhưng chưa xác định thẩm quyền theo không gian và đối tượng kiểm tra của từng cơ quan. Ví dụ, Tổng cục quản lý thị trường có quyền ra quyết định kiểm tra doanh nghiệp, hàng hoá trên phạm vi toàn quốc. Cục quản lý thị trường cấp tỉnh chỉ có quyền ra quyết định kiểm tra doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn tỉnh và hàng hoá trên địa bàn tỉnh. Đội quản lý thị trường chuyên ngành chỉ có quyền ra quyết định kiểm tra doanh nghiệp, hàng hoá trong lĩnh vực chuyên ngành được phân công… Quy định như vậy sẽ giúp tránh tình trạng lạm quyền của cán bộ, cơ quan thực thi khi vượt quá phạm vi về không gian, đối tượng kiểm tra. Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định xác định rõ thẩm quyền về không gian và đối tượng kiểm tra của từng cơ quan quản lý thị trường.

Ngoài ra, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng xin gửi đến cơ quan soạn thảo ý kiến của một số doanh nghiệp, hiệp hội kèm theo. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.