VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Thứ Tư 11:03 25-07-2018

Kính gửi: Vụ Pháp luật Dân sự – Kinh tế, Bộ Tư pháp

                         Vụ Khoa học Công nghệ , Bộ Giao thông vận tải

Trả lời Công văn số 7678/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông vận tải và Công văn số 464/GM-BTP của Bộ Tư pháp về việc đề nghị góp ý và thẩm định Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có một số ý kiến như sau:

  1. Về điều kiện nhân lực (Điều 6)

Khoản 1 Điều 6 Dự thảo quy định “Mỗi dây chuyền kiểm định phải có tối thiểu 03 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất một đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao, các đăng kiểm viên này làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên”.

Đề nghị cân nhắc lại quy định về giới hạn cứng thời hạn tối thiểu của hợp đồng lao động của đăng kiểm viên. Quy định này suy đoán, nhằm đảm bảo tính ổn định cũng như chứng minh được doanh nghiệp thực sự có người lao động là đăng kiểm viên. Tuy nhiên, việc áp đặt thời hạn hợp đồng tối thiểu 12 tháng dường như là sự can thiệp vào mối quan hệ giữa doanh nghiệp đăng kiểm và người lao động (hai bên trong mối quan hệ lao động có thể thỏa thuận về thời hạn hợp đồng, loại hợp đồng được ký kết).

Mặt khác, về phương diện quản lý, Nhà nước chỉ cần đặt ra yêu cầu “mỗi dây chuyển kiểm định phải có tối thiểu 03 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất một đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao” là đủ để kiểm soát các yếu tố có thể tác động đến lợi ích công cộng và có thể kiểm tra thông qua hậu kiểm quy trình, dây chuyền kiểm định của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Vì vậy, đề nghị xem xét bỏ cụm từ “các đăng kiểm viên này làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở lên”.

  1. Về thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới (Điều 8)

Khoản 3 Điều 8 Dự thảo quy định về cấp lại trong trường hợp đơn vị đăng kiểm xe cơ giới có sự thay đổi về:

  • Vị trí, mặt bằng, xưởng kiểm định, bố trí dây chuyền kiểm định khác với hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động đã được cấp hoặc thay đổi về thiết bị kiểm tra làm ảnh hưởng đến số lượng dây chuyền kiểm định được hoạt động
  • Nhân sự làm ảnh hưởng đến số lượng dây chuyền được hoạt động

Doanh nghiệp phải thông báo đến Cục Đăng kiểm Việt Nam để cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Quy định này là chưa đủ rõ ràng về trình tự, thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, vì không rõ hồ sơ phải gửi là gì, trình tự giải quyết của cơ quan có thẩm quyền ra sao (thời gian xem xét hồ sơ và cấp lại). Đề nghị quy định rõ về trình tự thủ tục cấp lại trong các trường hợp trên.

Trên đây là một số ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

Các văn bản liên quan