VCCI_Góp ý Dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu

Thứ Tư 15:31 18-05-2022

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 3662/BTC-CST ngày 21/4/2022 của Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu (sau đây gọi tắt là dự thảo). VCCI đã tiến hành lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp đối với dự thảo. Bên cạnh đó, VCCI có một số ý kiến bổ sung như sau:

  • Về kiến nghị giảm thuế suất thuế xuất khẩu ống đồng

Nghị định 57/2020/NĐ-CP đã tăng thuế xuất khẩu với sản phẩm ống dẫn và ống dẫn bằng đồng từ 0% lên 5%. Lý do để tăng thuế tại thời điểm đó là có hiện tượng lợi dụng chuyển đổi đồng nguyên liệu (thuế suất xuất khẩu 15 – 20%) thành sản phẩm đơn giản bằng đồng như ống dẫn, phụ kiện để ghép nối, với bản chất là xuất khẩu nguyên liệu nhưng được hưởng thuế suất thấp hơn (thuế suất xuất khẩu 0%). Tuy nhiên, theo ý kiến của doanh nghiệp phản ánh với VCCI, quy định này lại vô tình áp lên cả các sản phẩm được sản xuất để sử dụng trong các thiết bị điện lạnh – là các sản phẩm được gia công kỹ lưỡng, có giá trị gia tăng lớn, chi phí cao. Việc này gây tác động rất tiêu cực đến các doanh nghiệp xuất khẩu ống đồng dùng cho các thiết bị điện lạnh và một số lĩnh vực khác. Quy định này đang hạn chế khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giới với một ngành hàng sản xuất rất tiềm năng. Ngày 10/8/2021 VCCI đã có Công văn số 1242/PTM-PC gửi Bộ Tài chính phản ánh về vấn đề này.

Dự thảo Tờ trình Chính phủ của Quý Ban soạn thảo đã ghi nhận đầy đủ kiến nghị của doanh nghiệp cùng những phân tích cụ thể tình hình sản xuất và xuất khẩu ống đồng tại Việt Nam. Lập luận của Tờ trình cũng đã cho thấy việc giảm thuế xuất khẩu ống đồng ước tính không làm giảm thu ngân sách nhà nước đáng kể.

Do đó, VCCI ủng hộ phương án 2 được nêu tại điểm c, mục 3.1 của Tờ trình: giữ nguyên mức thuế suất đối với các loại ống đồng có đường kính ngoài 50mm (5%) và giảm mức thuế xuất cho mặt hàng ống đồng có đường kính từ 50mm trở xuống, xuống mức 0%.

  • Về ý kiến của doanh nghiệp giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe điện

VCCI nhận được một số ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp về việc đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi về 0% đối với xe ô tô điện trong thời hạn 2 năm với các lý do như tăng cường thêm giải pháp khuyến khích sử dụng xe chạy bằng động cơ điện thay vì xe chạy xăng dầu sử dụng nguồn nguyên liệu hoá thạch, giúp thúc đẩy chuyển dịch hành vi tiêu dùng, tăng lựa chọn về dòng xe ô tô sử dụng động cơ điện có giá thành ở phân khúc thấp, tạo ra một thị trường trong nước đủ lớn, thúc đẩy đầu tư về hạ tầng phục vụ ô tô điện và khuyến khích đầu tư nước ngoài mạnh mẽ trong lĩnh vực này.

VCCI xin chuyển các khuyến nghị này kèm theo để Ban soạn thảo tham khảo, cân nhắc thêm phương án giảm thuế nhập khẩu ô tô điện như đề nghị cũng như tính tới việc bảo hộ hợp lý ngành sản xuất xe điện nội địa.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu. Rất mong quý Cơ quan soạn thảo cân nhắc, xem xét.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.