VCCI_ Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Thứ Hai 11:24 24-09-2018

Kính gửi: Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời Công văn số 6126/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có một số ý kiến như sau:

  1. Về thủ tục rút tiền ký quỹ (Điều 6)

Điều 6 Dự thảo hướng dẫn về thủ tục rút tiền ký quỹ của các trường hợp quy định tại Điều 51 Nghị định 40/2018/NĐ-CP[1]. Theo đó, trong trình tự xử lý đơn đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp, ngân hàng sẽ “có văn bản gửi Bộ Công Thương để yêu cầu xác nhận về việc rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp” (khoản 2) và sau khi “nhận được văn bản xác nhận của Bộ Công Thương về việc doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ”, ngân hàng sẽ kiểm tra và làm thủ tục cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ.

Quy định này có ít nhất một số điểm bất cập sau:

  • Không cần thiết, trùng lặp về thủ tục:

Bản chất của thủ tục này là để Bộ Công Thương xác nhận về việc rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp. Với xác nhận này ngân hàng mới cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ.

Trong khi đó, để được rút tiền ký quỹ, doanh nghiệp đã phải gửi hồ sơ trong đó có văn bản chấp thuận (bản chính) của Bộ Công Thương cho ngân hàng (và để có được văn bản chấp thuận này của Bộ Công Thương, doanh nghiệp đã phải thực hiện thủ tục xin phép để được thẩm định, cấp phép).

Vì vậy, thủ tục ngân hàng quay lại một lần nữa xin ý kiến của Bộ Công Thương về cùng một việc rút tiền ký quỹ là trùng lặp, không cần thiết, không có ý nghĩa trong quản lý, đồng thời lại làm phức tạp kéo dài quy trình một cách bất hợp lý, gây tốn kém thời gian, nhân lực cho cả cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp..

  • Tuy nhiên, do thủ tục (ngân hàng phải gửi văn bản để Bộ Công Thương xác nhận trước khi cho phép doanh nghiệp rút tiền ký quỹ) là quy định tại khoản 4 Điều 51 Nghị định 40, Thông tư không thể quy định khác. Vì vậy, đề nghị thủ tục này cần đơn giản và nhanh nhất có thể. Ngoài ra, trong tương lai, khi sửa Nghị định 40, cần xem xét bãi bỏ yêu cầu này.Không rõ ràng:

Quy định này chưa làm rõ về thời gian trả lời của Bộ Công Thương sau khi nhận được văn bản của ngân hàng. Việc thiếu vắng quy định về thời hạn này, sẽ khiến cho quy trình, thủ tục rút tiền ký quỹ bị kéo dài, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp. Trong khi như đã đề cập ở trên, thủ tục này là không cần thiết, trong khi chưa sửa đổi được Nghị định thì cần được thiết kế đơn giản nhanh gọn nhất có thể.

Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định thời gian Bộ Công Thương gửi văn bản xác nhận kể từ thời điểm nhận được văn bản của ngân hàng với thời hạn ngắn nhất có thể (1-2 ngày làm việc).

  1. Về xử lý khoản tiền đã ký quỹ (Điều 7)

Điều 7 quy định “trường hợp số tiền trên tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp không đủ để sử dụng chi trả theo yêu cầu tại văn bản của Bộ Công Thương, ngân hàng nhận tiền ký quỹ phải có văn bản thông báo Bộ Công Thương biết và xử lý”.

Quy định này là chưa rõ ở điểm:

  • Theo quy định này thì chủ thể nào “xử lý”? Bộ Công Thương hay Ngân hàng?
  • Nếu là ngân hàng xử lý thìtrong trường hợp này ngân hàng có phải chờ ý kiến phản hồi của Bộ Công Thương rồi xử lý việc rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp không? Nếu có, thì thời hạn để Bộ Công Thương trả lời là bao lâu? Hướng xử lý sẽ như thế nào?Bộ Công Thương chỉ cần được thông báo hay phải cho ý kiến về phương pháp xử lý? Ngân hàng có thể thực hiện xử lý khác với Bộ không?

Để đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ các vấn đề trên.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.

[1] Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp