VCCI góp ý Dự thảo Quyết định về hàng hoá sử dụng phát triển công nghệ cho hoạt động sản xuất dự án đầu tư

Thứ Sáu 16:52 24-11-2017

Kính gửi: Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ

Trả lời Công văn số 3343/BKHCN-PC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư (sau đây gọi tắt là Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội, có một số ý kiến như sau:

  1. Về hồ sơ đề nghị xác nhận

Theo quy định tại Dự thảo, trong hồ sơ đề nghị xác nhận, doanh nghiệp phải cung cấp:

  • Cam kết về việc sử dụng hàng hóa đúng mục đích (khoản 4 Điều 2)
  • Cam kết về việc sử dụng phương tiện vận tải đúng mục đích (khoản 5 Điều 5)

Việc yêu cầu tài liệu này trong Hồ sơ đề nghị xác nhận là không cần thiết, bởi dù có cam kết hay không thì doanh nghiệp cũng phải thực hiện các quy định liên quan đến sử dụng các loại hàng hóa (đang xin xác nhận). Nếu doanh nghiệp vi phạm, cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan để áp dụng chế tài xử phạt, chứ không phải dựa vào việc doanh nghiệp có cam kết hay không có cam kết.

Vì vậy, để đảm bảo tính hợp lý và tinh giản thủ tục hành chính, giấy tờ, tài liệu, đề nghị Ban soạn thảo bỏ quy định phải có các cam kết trong hồ sơ đề nghị xác nhận, tức bỏ khoản 4 Điều 2, khoản 5 Điều 5 Dự thảo.

  1. Về trình tự, thủ tục xác nhận

Trong các quy định về trình tự, thủ tục xác nhận, Dự thảo quy định “trong trường hợp cần thiết”, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để tiến hành thẩm tra hồ sơ trước khi có văn bản trả lời.

Quy định này là chưa rõ trường hợp nào là cần thiết phải thẩm tra, trường hợp nào là xác nhận theo thời gian thông thường? Quyền quyết định phụ thuộc hoàn toàn vào cơ quan nhà nước và có nguy cơ kéo dài thời gian xem xét, giải quyết thủ tục.

Hơn nữa, “tổ chức, cá nhân có liên quan” là khái niệm chưa rõ ràng về những chủ thể có quyền được cùng cơ quan nhà nước thẩm tra hồ sơ của doanh nghiệp.

Để đảm bảo tính minh bạch trong quy trình thủ tục hành chính, đề nghị Ban soạn thảo quy định rõ ràng, cụ thể các trường hợp cơ quan nhà nước sẽ tổ chức hội đồng để thẩm tra hồ sơ (loại bỏ biện pháp “phối hợp với tổ chức, cá nhân liên quan”). Trường hợp không thể quy định cụ thể về các trường hợp này, đề nghị Ban soạn thảo bỏ các quy định này, tức bỏ khoản 4 Điều 3, khoản 4 Điều 4, khoản 4 Điều 6.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải trong dây chuyền công nghệ phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo này.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.