Hội thảo lấy ý kiến Doanh nghiệp Luật Cạnh tranh (sửa đổi) tại Hà Nội

Luật cạnh tranh là một trong những đạo luật quan trọng trong khung khổ pháp luật về doanh nghiệp, tác động mạnh mẽ tới môi trường cạnh tranh của nước ta. Bên cạnh, những điểm tích cực đã phát huy trong gần 12 năm qua, thì trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện tại, Luật đang bộc lộ những điểm không còn phù hợp. Hiện tại, Bộ Công Thương đang chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật cạnh tranh với nhiều sửa đổi quan trọng về: đối tượng chịu tác động; các hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; tập trung kinh tế; cơ quan quản lý cạnh tranh …

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức “Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp Dự thảo Luật cạnh tranh (sửa đổi)

Thời gian: 8h00-11h30, Thứ tư, ngày 10 tháng 5 năm 2017

Địa điểm: Hội trường số 1, tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tham dự và tham luận tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo Thư mời này) và gửi trước ngày 10/5/2017 tới:

Ban Pháp chế, VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 6683 6545 / Fax: 04.35771459/04.35770632

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com

Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo.

Trân trọng cảm ơn!

File đính kèm

  • Tải về Phiếu đăng ký Hội thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) tại Hà Nội
  • Tải về Thư mời Hội thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) tại Hà Nội