HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH KHÍ

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Hiện nay, Bộ Công Thương đang gấp rút xây dựng dự thảo Nghị định về kinh doanh khí (thay thế Nghị định 19/2016/NĐ-CP) và lấy ý kiến các đối tượng tác động. Dự kiến, những thay đổi trong Nghị định này sẽ tác động đến toàn bộ các doanh nghiệp kinh doanh khí gồm: xuất nhập khẩu, sản xuất, chế biến, lưu trữ, vận chuyển, nạp, pha chế, phân phối, bán lẻ khí.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức:

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN DOANH NGHIỆP
NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH KHÍ

Thời gian: 8h30 sáng, Thứ tư, ngày 22 tháng 03 năm 2017

Địa điểm: Hội trường, tầng 7, tòa nhà VCCI (cũ) số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội tham dự và tham luận tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo Thư mời này) và gửi trước ngày 22/03/2017 tới:

Ban Pháp chế, VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 6683 6545 / 04. 35770632 / Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com

Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý Ông/Bà có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo.

Trân trọng cảm ơn!          

File đính kèm