Hội thảo "Dự thảo Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa - Dưới góc nhìn của Cộng đồng doanh nghiệp"

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội

Quý Cơ quan và Quý Chuyên Gia

Hiện tại, Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo với nhiều quy định mới, tác động lớn đến doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam (các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa; các quy định hỗ trợ về thuế, tín dụng, mặt bằng sản xuất, thông tin …)[1]. Đây là đạo luật quan trọng đối với cộng đồng doanh nghiệp, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Để các quy định trong Dự luật bảo đảm tính hợp lý, tính khả thi và đạt được các mục tiêu đã đề ra, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo: “Dự thảo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa – dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp”:

Thời gian:     8h00-12h00, Thứ Hai, ngày 11 tháng 07 năm 2016

Địa điểm:      Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

VCCI trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội, Quý Cơ quan và Quý Chuyên Gia tham dự và tham luận tại Hội thảo. Để công tác tổ chức được thuận lợi, xin vui lòng điền Phiếu đăng ký tham dự (kèm theo Thư mời này) và gửi trước ngày 10/7/2016 tới:

Ban Pháp, chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 6683 6545 (anh Long)/ 04. 35770632 (chị Hoa)/ Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat.vcci@gmail.com

Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội, Quý Cơ quan và Quý Chuyên gia có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo.

Trân trọng cảm ơn![1] Toàn văn Dự thảo và các tài liệu có liên quan được đăng tải trên website tại địa chỉ www.vibonline.com.vn (Mục Dự thảo)

File đính kèm

  • Tải về Ông Lê Duy Bình - Economica Việt Nam tham luận tại Hội thảo "Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp - dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp" ngày 11/7/2016
  • Tải về TS. Phạm Thị Thu Hằng - Tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tham luận tại Hội thảo "Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - dưới góc của cộng đồng doanh nghiệp" ngày 11/7/2016
  • Tải về Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo
  • Tải về Chương trình hội thảo (Dự kiến)
  • Tải về Giấy mời Quý Chuyên Gia
  • Tải về Giấy mời Quý Cơ quan
  • Tải về Giấy mời Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội