Hội thảo khởi động Cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất

Kính gửi: Quý Cơ quan/Doanh nghiệp/Hiệp hội

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Dự án Hỗ trợ Tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững (RCV-CIEM) dự định tổ chức Cuộc bình chọn 10 quy định tốt nhất và 10 quy định tồi nhất (Top Ten Regulations). Đây là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp tôn vinh những nỗ lực từ các cơ quan nhà nước trong công tác xây dựng thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, đồng thời đưa ra các cảnh báo về những quy định bất hợp lý, tác động xấu đến hệ thống pháp luật kinh tế thị trường trong thời gian qua. Nhằm phát động Cuộc bình chọn và phổ biến thể lệ, tiêu chí bình chọn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức:

Hội thảo khởi động

CUỘC BÌNH CHỌN CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
TỐT NHẤT VÀ TỒI NHẤT

Thời gian: 8h30-11h30, Thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 2015.

Địa điểm: Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

VCCI trân trọng kính mời đại diện Quý Cơ quan/Doanh nghiệp/Hiệp hội tới tham dự Hội thảo và rất mong nhận được sự tham gia, chia sẻ của Quý Cơ quan để đóng góp cho việc hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh của Việt Nam minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp.

Xin vui lòng đăng ký tham dự (theo Phiếu đăng ký trong file đính kèm) trước ngày 22/12/2015 tới:

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04.35770632/04.35742022 - máy lẻ: 355; Fax: 04.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn / xdphapluatvcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn.

File đính kèm

  • Tải về Phiếu đăng ký Hội thảo khởi động Cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất
  • Tải về Chương trình Hội thảo khởi động Cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất
  • Tải về Giấy mời Hội thảo khởi động Cuộc bình chọn các quy định pháp luật tốt nhất và tồi nhất