Trợ giúp

Chào mừng các bạn đến với VIBonline.com.vn!

Rất vui mừng và trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các bạn trong việc tham gia ý kiến vào quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của đất nước, đặc biệt là những văn bản liên quan đến các doanh nghiệp, nhằm góp phần hoàn thiện môi trường pháp lý kinh doanh.

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho bạn trong việc tham gia điều hành, truy cập tìm kiếm các thông tin cần thiết trên website, tham gia ý kiến bằng nhiều cách, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin liên hệ với ban quản trị mạng trong các trường hợp bạn cần hỗ trợ:

1- Liên hệ qua các chương trình chat trực tuyến (tiện dụng cho các bạn ở nước ngoài và ngoài địa bàn Hà Nội):
- Yahoo Messenger:
vibonline_2006@yahoo.com

2 - Liên hệ qua điện thoại:
- Để bàn: 04-5742022 (ext 349) - Ban Pháp chế

3 - Email:
      
vibonline@vcci.com.vn

Chúng tôi hy vọng các thông tin trên trang web này hữu ích cho các bạn và mong nhận được những ý kiến quý báu của các bạn góp ý các dự thảo văn bản pháp luật.

VIBONLINE