PHÁP LUẬT Bài gửi cuối
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2007 về mua bán hàng hóa
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
3/6/2016 15:36
Tính pháp lý của hoạt động vay vốn bằng vàng trong dân của doanh nghiệp sản xuất trang sức
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Góp ý của VCCI đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
28/12/2016 9:2
DỰ THẢO QĐ VỀ CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH MỨC GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN
Chủ đề: 1
Bài viết: 2
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
4/10/2016 8:37
DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
7/10/2016 16:54
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
13/10/2016 14:15
Dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
19/10/2016 14:3
Dự thảo Thông tư quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
19/10/2016 14:3
Dự thảo Thông tư thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm phí cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
20/10/2016 9:41
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, kê khai, nộp, quản lý phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
26/10/2016 17:8
Phối hợp rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự.
Chủ đề: 53
Bài viết: 53
Góp ý của Đại biểu...
bởi admin1
18/12/2016 21:28
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT sửa...
bởi admin1
31/10/2016 10:22
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT quy...
bởi admin1
31/10/2016 10:30
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
31/10/2016 16:58
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTNĐ sửa...
bởi admin1
2/11/2016 18:0
Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
3/11/2016 10:35
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 19/2012/TT-BYT của Bộ Y tế về công bố hợp quy
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT sửa...
bởi admin1
4/11/2016 15:22
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTNĐ sửa...
bởi admin1
4/11/2016 15:25
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 Luật đầu tư về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Chủ đề: 23
Bài viết: 23
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTNĐ quy...
bởi admin1
11/11/2016 9:13
Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
15/11/2016 11:28
Dự thảo Thông tư quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT quy...
bởi admin1
18/11/2016 11:42
Dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Chủ đề: 2
Bài viết: 2
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
21/6/2016 14:40
Hội thảo "Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp"
Chủ đề: 8
Bài viết: 9
Ông Vi Thế Mạnh -...
bởi thuypm
11/7/2016 14:3
Hội thảo "Hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh: Vướng mắc và kiến nghị"
Chủ đề: 24
Bài viết: 24
Ông Ngô Việt Hòa -...
bởi thuypm
1/8/2016 10:23
Dự thảo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chủ đề: 1
Bài viết: 2
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi thuypm
1/8/2016 14:17
Dự thảo Nghị định về kinh doanh rượu
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
25/11/2016 8:54
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh dianh dịch vụ mua bán nợ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý về Dự...
bởi admin1
25/11/2016 9:10
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 63/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT hướng...
bởi admin1
25/11/2016 16:42
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT quy...
bởi admin1
29/11/2016 9:49
Hồ sơ xây dựng Khung chính sách thương mại Việt Nam giai đoạn 2016 trở đi
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý đối với...
bởi admin1
2/12/2016 17:41
Dự thảo Thông tư quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT quy...
bởi admin1
7/12/2016 17:15
Dự thảo Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý về doanh...
bởi admin1
9/12/2016 11:34
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 20/2011/NĐ-CP về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTNĐ sửa...
bởi admin1
14/12/2016 15:41
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTNĐ thay...
bởi admin1
14/12/2016 15:45
Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
28/12/2016 9:0
Dự thảo Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện và thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay
Chủ đề: 2
Bài viết: 2
VCCI góp ý lần 2...
bởi admin1
31/3/2017 14:6
Dự thảo Luật Quản lý ngoại thương
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý dự thảo...
bởi admin1
28/2/2017 14:12
Dự thảo Nghị định bãi bỏ một số Nghị định trong lĩnh vực Ngân hàng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
28/2/2017 14:24
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Hình sự năm 2015
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
9/3/2017 16:26
Dự thảo Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 10/2010/NĐ-CP
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DT Báo...
bởi admin1
16/3/2017 11:39
Dự thảo Luật Thủy sản (sửa đổi)
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
28/3/2017 15:51
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, theo dõi, tổng hợp và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
17/4/2017 11:45
Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự án Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày 13/04/2017 tại Hà Nội
Chủ đề: 22
Bài viết: 22
Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện Dự án Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 14/04/2017 tại TP. HCM
Chủ đề: 22
Bài viết: 22
Hội thảo "Lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Nghị định về Hợp tác, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục"
Chủ đề: 22
Bài viết: 22
Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
3/5/2017 16:52
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
8/5/2017 10:38
Dự thảo công văn hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 và Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý các văn...
bởi admin1
22/5/2017 16:45
Dự thảo công văn hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017 và Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Không có bài viết nào.
dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
22/5/2017 16:49
dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Không có bài viết nào.
ý Dự thảo Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
22/5/2017 16:52
HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT CẠNH TRANH (SỬA ĐỔI)
Chủ đề: 12
Bài viết: 12
Đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý về đề...
bởi admin1
29/5/2017 16:59
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
9/6/2017 16:10
Hội thảo góp ý Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư, kinh doanh diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/8/2016
Chủ đề: 9
Bài viết: 9
Ông Hà - Văn phòng...
bởi thuypm
29/8/2016 10:18
DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC LUẬT VỀ ĐẦU TƯ, KINH DOANH
Chủ đề: 21
Bài viết: 21
Góp ý của Công ty...
bởi admin1
23/9/2016 17:47
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Hồ sơ...
bởi admin1
3/1/2017 9:1
Dự thảo Thông tư quy định công tác giám sát thi công các Đề án thăm dò khoáng sản
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DTTT quy...
bởi admin1
5/1/2017 10:56
Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thú y
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý DT Nghị...
bởi admin1
10/1/2017 16:51
Phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế bảo vệ môi trường
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Hồ sơ...
bởi admin1
7/2/2017 11:21
Dự thảo Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện và thủ tục bắt giữ tàu biển, tàu bay
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Không có bài viết nào.
Dự thảo Nghị định về khai thác và kinh doanh khoáng sản
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi thuypm
12/9/2016 13:50
Dự thảo Nghị định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi thuypm
19/9/2016 17:5
Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi thuypm
6/9/2016 10:11
Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
30/12/2016 9:59
Dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi thuypm
3/8/2016 10:41
Dự thảo Luật Du lịch
Chủ đề: 1
Bài viết: 2
Điều 292 Bộ luật Hình sự năm 2015
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Điều 292...
bởi thuypm
10/8/2016 9:18
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại các cơ sở y tế công lập
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý dự thảo...
bởi thuypm
25/8/2016 14:17
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý dự thảo...
bởi admin1
21/11/2016 17:47
Hội thảo Điều kiện kinh doanh: "Nhận diện và kiến nghị"
Chủ đề: 16
Bài viết: 31
Bộ Y tế nỗ lực...
bởi thuypm
25/7/2016 10:33
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khí tượng thủy văn
Chủ đề: 2
Bài viết: 2
Góp ý của Hội Bảo...
bởi thuypm
26/7/2016 16:20
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi admin1
20/4/2016 17:9
Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp y Dự thảo...
bởi admin1
22/4/2016 10:24
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật chuyển giao công nghệ 2006
Chủ đề: 20
Bài viết: 20
Dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
29/4/2016 11:17
Dự thảo Nghị định hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
12/5/2016 8:20
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
20/5/2016 11:40
Dự thảo Nghị định quy định kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe và sát hạch lái xe ô tô
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCi góp ý Dự thảo...
bởi admin1
20/5/2016 17:37
Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thuốc
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
23/5/2016 14:47
Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hàng không dân dụng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
27/5/2016 10:0
Dự thảo Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm và chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vụ quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi admin1
27/5/2016 17:9
Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
30/5/2016 8:48
Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
2/6/2016 16:48
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc triển khai, áp dụng GMP trong sản xuất thuốc từ dược liệu
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi hongngochlu
1/2/2016 8:32
Dự thảo Thông tư quản lý giống cây trồng ngắn ngày
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi hongngochlu
1/2/2016 9:54
Dự thảo QĐ thí điểm khai thuế và nộp thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê nhà, nộp thuế trước bạ nhà đất, thuế TNCN chuyển nhượng BĐS
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo NĐ về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Thông tư thay thế Thông tư 88/2013/TT-BTC
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Tài chính – Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đườn
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Thông tư hướng dẫn thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế do bên nước ngoài nắm quyền chi phối
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Chính sách...
bởi admin1
31/3/2016 16:20
Dự thảo Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCi góp ý Dự thảo...
bởi admin1
31/3/2016 16:19
Dự thảo Nghị định quy định về điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
Chủ đề: 1
Bài viết: 2
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh chứng khoán
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc cơ quan thuế lấy ý kiến tư vấn cơ quan, tổ chức có liên quan trước khi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Luật Hành chính công
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi hongngochlu
11/4/2016 11:33
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định về lệ phí môn bài
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi admin1
22/12/2015 20:52
DỰ THẢO LUẬT PHÍ, LỆ PHÍ
Chủ đề: 16
Bài viết: 16
DỰ THẢO LUẬT KẾ TOÁN (sửa đổi)
Chủ đề: 3
Bài viết: 3
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng- thay thế Nghị định 124/2007/NĐ-CP
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi hongngochlu
15/12/2015 10:13
Dự thảo Thông tư liên tịch quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng dung môi N- Hexan
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng DAP thuộc mã hàng 3105.30.00 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi admin1
24/12/2015 16:22
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi admin1
17/12/2015 22:54
Dự thảo Thông tư quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
17/12/2015 22:59
Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TTĐB
Chủ đề: 1
Bài viết: 2
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP quy định XPVPHC trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, vật liệu xây dựng và xây dựng đô thị
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ xác nhận ưu đãi Dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
13/1/2016 13:16
Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật thú y
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Tiêu chuẩn xếp hàng hóa an toàn trên xe ô tô
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động gia công thuốc và chuyển giao công nghệ trong sản xuất thuốc
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi hongngochlu
21/1/2016 10:18
Hiến kế xây dựng Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chủ đề: 8
Bài viết: 8
Ý kiên của Luật sư...
bởi admin1
21/1/2016 14:28
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi admin1
22/12/2015 20:55
Dự thảo Thông tư hướng dẫn đánh giá chất lượng chẩn đoán huyết thanh học HIV
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
DỰ THẢO LUẬT THỐNG KÊ (SỬA ĐỔI)
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản bảo đảm quy định tại Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên mạng về trò chơi điện tử trên mạng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư Quy định về lộ trình và điều kiện cho thương nhân Việt Nam tham gia giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa ở nước ngoài
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư Quy định về thử nghiệm, khảo nghiệm và kiểm tra chất lượng thuốc thú y
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định về quản lý giống vật nuôi
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá, xác nhận và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
DỰ THẢO LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định về phân loại và xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/07/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế tài nguyên
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi thuhanghlu
26/9/2014 12:14
DỰ THẢO LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT (SỬA ĐỔI)
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
Chủ đề: 7
Bài viết: 15
Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và nội dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Không có bài viết nào.
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng thép hợp kim quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Không có bài viết nào.
Dự thảo Nghị định bổ sung một số nội dung về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
24/11/2015 15:27
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng
Chủ đề: 1
Bài viết: 2
Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Ý kiến sửa đổi đối với Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/06/2014 quy định về hoạt động in.
Chủ đề: 13
Bài viết: 13
Dự thảo Thông tư quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư ban hành Biểu thuế xuất khẩu – nhập khẩu ưu đãi 2014
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Công văn góp ý của...
bởi thuypm
1/11/2013 15:50
Dự thảo Quyết định về việc quản lý hoạt động mua, bán tin kinh tế chuyên ngành nước ngoài tại Việt Nam
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định về định danh nguồn nước khoáng và phân cấp trữ lượng khai thác nước khoáng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
Chủ đề: 1
Bài viết: 6
Thông tư Quy định về việc vận chuyển hàng hóa trên đường sắt quốc gia và Thông tư quy định về việc vận chuyển hành khách, hành lý bao gửi trên đường sắt quốc gia.
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định của Chính phủ về Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định thi hành Luật Đất đai
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý dự thảo...
bởi admin1
19/11/2015 11:14
Dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi admin1
5/11/2015 9:42
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý...
bởi admin1
19/11/2015 10:54
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi admin1
24/12/2015 16:23
Dự thảo Thông tư liên tịch quy định ghi nhãn đối với thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Bảo hiểm y tế
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Luật sửa đổi và bổ sung một số điều Luật dạy nghề
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định về phát triển công nghiệp môi trường
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các TTHC về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi hongngochlu
8/12/2015 9:39
Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Xác định bản chất của khoản phụ phí theo cước vận tải biển
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý về việc...
bởi admin1
12/11/2015 9:33
Dự thảo Thông tư quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Hội thảo Vận động chính sách trong bối cảnh mới - Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp ngày hôm nay.
Chủ đề: 1
Bài viết: 2
Dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư về hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân
Chủ đề: 1
Bài viết: 2
Dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Chủ đề: 1
Bài viết: 2
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật kinh doanh bất động sản
Chủ đề: 6
Bài viết: 8
Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp (góp ý gửi Văn phòng Chính phủ)
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/2013 hướng dẫn hoạt động gia công thuốc
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Quyết định của TTCP về Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định về giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn Nhà nước
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung
Chủ đề: 1
Bài viết: 2
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư liên tịch quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm pháp luật về SHTT
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố biểu cước vận tải biển, biểu giá dịch vụ cảng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải ban hành kèm theo Nghị định số 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp tên doanh nghiệp vi phạm pháp luật về sở hữ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi hongngochlu
26/11/2015 17:20
DỰ THẢO 4 LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ SỬA ĐỔI
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định về sản xuất và xuất khẩu cá tra
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Công văn góp ý của...
bởi thuypm
3/10/2013 13:42
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Dự...
bởi thuhanghlu
2/10/2014 17:48
DỰ THẢO LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
Chủ đề: 1
Bài viết: 2
Dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định về quản lý giống vật nuôi
Chủ đề: 1
Bài viết: 2
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử trên nền tảng di động
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định về quản lý hóa chất gia dụng; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Pháp lệnh Quản lý thị trường
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Một số nội dung phục vụ cho đàm phán Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương năm 2016 và năm 2017 giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia.
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 100/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
Chủ đề: 25
Bài viết: 25
Dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
Chủ đề: 3
Bài viết: 3
VCCi góp ý Dự thảo...
bởi admin1
9/11/2015 15:17
DỰ THẢO LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
Chủ đề: 16
Bài viết: 17
Dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật doanh nghiệp (Hội thảo VCCI ngày 13.5.2015)
Chủ đề: 2
Bài viết: 2
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Không có bài viết nào.
Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
DỰ THẢO LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG
Chủ đề: 19
Bài viết: 19
DỰ THẢO LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Chủ đề: 24
Bài viết: 25
VCCI góp ý Dự thảo...
bởi thuypm
25/5/2015 14:58
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất nhập khẩu hàng nông sản
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
DỰ THẢO LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN
Chủ đề: 14
Bài viết: 14
GÓP Ý SỬA ĐỔI BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005
Chủ đề: 25
Bài viết: 25
Đề án thiết kế tổng thể thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
VCCI góp ý Đề án...
bởi thuhanghlu
27/5/2014 14:45
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với tàu biểu đã quả sử dụng nhập khẩu để phá dỡ
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
DỰ THẢO LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 20/2014/TT-BKHCN quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Chủ đề: 12
Bài viết: 15
DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ
Chủ đề: 11
Bài viết: 13
Dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
DỰ THẢO BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ
Chủ đề: 5
Bài viết: 5
DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (HỘI THẢO VCCI NGÀY 23/4/2014)
Chủ đề: 5
Bài viết: 5
Dự thảo Nghị định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
DỰ THẢO BỘ LUẬT HÀNG HẢI (SỬA ĐỔI)
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo kiểm soát chất lượng hoạt động thẩm định giá
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
DỰ THẢO LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Chủ đề: 18
Bài viết: 18
Dự thảo Thông tư hướng dẫn biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ THÁNG 8.2015
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Chủ đề: 4
Bài viết: 4
Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2006/NĐ-CP về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Thương nhận nước ngoài tại Việt Nam
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
Chủ đề: 1
Bài viết: 1
CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN-KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIII Bài gửi cuối
Ngày họp 16/11/2015
Chủ đề: 2
Bài viết: 2
Ngày họp 17/11/2015
Chủ đề: 2
Bài viết: 2
Ngày họp 23/11/2015
Chủ đề: 0
Bài viết: 0
Không có bài viết nào.
CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN - KỲ HỌP THỨ 11, QUỐC HỘI KHÓA XIII Bài gửi cuối
DIỄN ĐÀN GÓP Ý RÀ SOÁT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT KINH DOANH Bài gửi cuối
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Chủ đề: 12
Bài viết: 12
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT ĐẤT ĐAI
Chủ đề: 19
Bài viết: 19
DIỄN ĐÀN GÓP Ý BÁO CÁO TỔNG HỢP RÀ SOÁT PHÁP LUẬT KINH DOANH
Chủ đề: 18
Bài viết: 19
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT ĐẤU THẦU
Chủ đề: 9
Bài viết: 9
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Chủ đề: 16
Bài viết: 16
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT BỘ LUẬT DÂN SỰ
Chủ đề: 7
Bài viết: 7
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT DOANH NGHIỆP
Chủ đề: 31
Bài viết: 33
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT KẾ TOÁN
Chủ đề: 7
Bài viết: 8
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT ĐẦU TƯ
Chủ đề: 12
Bài viết: 12
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT HẢI QUAN
Chủ đề: 7
Bài viết: 10
Góp ý “ Báo cáo...
bởi nguyencpv
3/9/2011 21:39
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT THƯƠNG MẠI
Chủ đề: 17
Bài viết: 17
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Chủ đề: 7
Bài viết: 7
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Chủ đề: 6
Bài viết: 6
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Chủ đề: 6
Bài viết: 6
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT BỘ LUẬT HÀNG HẢI
Chủ đề: 6
Bài viết: 6
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT XÂY DỰNG
Chủ đề: 4
Bài viết: 4
HOÀN THIỆN BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Chủ đề: 12
Bài viết: 16

Thành viên tham gia

Hiện đang có 183 khách 0 thành viên trực tuyến. Số người truy cập nhiều nhất là 8/25/2011

Thống kê diễn đàn

4517 thành viên đã đăng 5423 bài viết trong tổng số 5241 chủ đề trong 642 diễn đàn.
Xin chào thành viên mới : minhtanboio678