3/5/2017 14:39
Ông Nguyễn Xuân Vang, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu bế mạc Hội thảo

Chúng tôi rất vui mừng ý kiến đóng góp của quý vị. Chúng tôi sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp đó.

Trong thời gian tới chúng tôi sẽ phải làm tường trình gửi đến Bộ Tư pháp thẩm định, sau đó gửi đến chính phủ để tiếp tục sửa chữa.

Thay mặt cho Ban soạn thảo, thay mặt cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tôi xin cảm ơn tất cả các quý vị đã góp ý cho Dự thảo Nghị định lần này, chúng tôi sẽ tiếp thu và nghiên cứu ý kiến đóng góp để hoàn thiện Dự thảo và xin ý kiến thẩm định trình lên báo cáo Chính phủ.

Xin cảm ơn.

Thành viên đang xem chủ đề này