3/5/2017 14:38
Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế, VCCI phát biểu bế mạc Hội thảo

Kính thưa các quý vị,

Được sự ủy quyền của anh Nguyễn Xuân Vang, chúng tôi tương đối bất ngờ trong Dự thảo lần này không khí có vẻ tốt hơn, đây là một tín hiệu tích cực rõ ràng điều này thể hiện một bước chuyển mạnh mẽ của Ban soạn thảo Dự thảo Nghị định.

Và chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp cũng nên mạnh dạn nói lên những vấn đề của mình, chúng tôi cho rằng để có một khuôn khổ pháp luật tốt hơn cần có sự đóng góp thẳng thắn từ các doanh nghiệp.

Rõ ràng cơ hội tiếp tục hoàn thiện cho Dự thảo Nghị định này vẫn còn ở quy trình của Bộ Tư pháp và VCCI sẽ tiếp tục tham gia. Và chúng tôi sẽ có văn bản chính thức gửi cho bộ Giáo dục và Đào tạo thậm chí là Văn phòng Chính phủ.

Ở VPCP, có những quy trình mà Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI có thể tham gia được, các doanh nghiệp có thể tham gia góp ý được.

Do vậy các quý vị sau khi đọc kỹ Dự thảo Nghị định nếu còn có nhiều vấn đề, có gợi ý thì có thể góp ý. Chúng tôi sẽ tổng hợp cụ thể và chúng tôi sẽ gửi cho ban soạn thảo một cách đầy đủ nhất.

Thành viên đang xem chủ đề này