3/5/2017 14:38
Ông Vịnh, cán bộ phát triển dự án - Đại diện Trường Wellspring phát biểu tại Hội thảo

Quy hoạch mạng lưới là một trong những chủ đề rất là được quan tâm của điều luật. Vậy mạng lưới quy hoạch trường đại học có bị loại ra không khi Luật Quy hoạch được bàn không ạ?. Nếu mà luật uy hoạch đã bỏ đi mạng lưới quy hoạch trường đại học đi, thì chúng ta có cần phải đưa vào trong Nghị định này không?

Thành viên đang xem chủ đề này