3/5/2017 14:37
Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo Thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội thảo

Về công nhận văn bằng nước ngoài cho người Việt Nam thì được công nhận trong Luật Giáo dục.

Về văn bằng nước ngoài bắt buộc, Bộ Giáo dục phải ra thông tư quy định bắt buộc các văn bằng nước ngoài phải được công nhận vì có những trường nước ngoài chỉ đào tạo tiến sĩ bảy ngày, đã có bằng tiến sĩ  mà tiến sĩ lại không biết chút tiếng anh nào

Việc công nhận văn bằng là tự nguyện. Nhưng ai thẩm định thì phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vì sao Bộ Giáo dục quy định là phải bắt buộc công nhận văn bằng vì nhiều trường Đại học không hiểu được chuyện đó.

Về vấn đề bằng liên kết đào tạo thực ra văn bằng liên kết đào tạo và văn bằng nước ngoài giống hệt nhau. Vì văn bằng được cấp theo đúng mẫu của cơ sở ngoài cấp.

Thành viên đang xem chủ đề này