3/5/2017 14:37
Ông Nguyễn Xuân Vang- Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu trả lời một số ý kiến góp ý

Trường Việt Nam đã mở ra để cho các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần mua vốn góp, vậy khi họ mua trên 50%  thì là của ta hay của nhà đầu tư nước ngoài. Đây là vấn đề chúng tôi vẫn chưa trả lời được. Trường có yếu tố nước ngoài trên 50% là chuyển sang Luật Đầu tư, còn hoạt động ban đầu vẫn đào tạo theo chương trình Việt Nam, tôi nghĩ mô hình đó không thay đổi, chỉ thay đổi chủ sở hữu của trường đó. Ban soạn thảo cần phải nghiên cứu thêm.

Về câu hỏi thứ hai của chị thì cá nhân tôi sẽ ủng hộ. Ban soạn thảo sẽ xem xét.

Về ý kiến của chị Trần Kim Phương, nếu chúng ta hợp tác với các trường cao hơn là điểm rất được khuyến khích. Nhưng về vấn đề đầu tư một nghìn tỷ, là tối thiểu một nghìn tỷ, còn khi đào tạo máy bay thì đương nhiên khi mà xét hồ sơ, cần phải xem xét về tài chính có bao nhiêu tiền. Tôi nghĩ sẽ không ban hành thêm thông tư, cứ theo Nghị định mà áp dụng. Còn hợp tác của chị với hai ngành đó thì đào tạo y và dược phải có ý kiến của bên y tế, bên chuyên ngành. Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hoàn toàn ủng hộ chuyện này.

Hiện tại cao đẳng trực thuộc sự quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Về liên kết  đào tạ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang Dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đào tạo Giáo dục nghề nghiệp, trong đó có quy định về liên kết đào tạo, cái này có quy định riêng.

Còn cái chị Hồng bên Bộ tư pháp hỏi về công nhận văn bằng thì anh Nghĩa bên Cục Khảo thí sẽ trả lời. Còn về bản sao chứng thực và bản sao hợp lệ thì đúng, chúng tôi sẽ chỉnh sửa.

Còn chỗ của anh Huy, một số cái chúng tôi đang tranh luận với bên MPI làm sao để giảm bớt thủ tục đi.

Còn bên RMIT, việc hoạt động thì cứ hoạt động, thành lập rồi cứ hoạt động, không ai cấm. Chúng tôi là bên quản lý nhà nước, chúng tôi có hỏi han gì đâu, còn việc chuyển tiếp có thể điều chỉnh sang phần điều khoản điều chỉnh này. Bộ Giáo dục sẽ hướng dẫn về phần chuyển tiếp cho Đại học RMIT, mà chưa hướng dẫn thì cứ thế mà làm.

Thành viên đang xem chủ đề này