3/5/2017 14:36
Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Trường Quốc tế Việt - Úc phát biểu tại Hội thảo

Đối với các nhà đầu tư nếu là các trường là trường Việt Nam, mà sau đó có các nhà đầu tư nước ngoài họ mua cổ phần, ví dụ họ mua 70%, trên 51%. Thì trong trường hợp đó, các trường đó có trở thành phạm vi điều chỉnh của Nghị định mới này hay không? Và trong những trường hợp như vậy họ có mặc định chuyển từ trường tư thục trong nước, thành trường quốc tế hay không? Và có cách nào trong Nghị định này, quy định rõ các điểm chuyển đổi như vậy để các nhà đầu tư họ có thể theo dõi và nếu như trong trường hợp họ mong muốn chuyển đổi đầu tư của trường, thì họ có thể có các quy định pháp lý để bổ sung điều chỉnh phần này?

Nếu các trường này muốn chuyển hình thức từ trường Việt Nam sang trường quốc tế thì sẽ theo các thủ tục như thế nào?

Thành viên đang xem chủ đề này