3/5/2017 14:36
Bà Trần Kim Phương, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trường cao đẳng ASEAN phát biểu tại Hội thảo

Khi được nhà đầu tư Nhật Bản mong muốn đầu tư vào trường cao đẳng của chúng tôi, tỉnh Hưng Yên đã cắt cho chúng tôi mười lăm hecta và có công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhưng khi đưa lên thì Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ trả lời phải chờ mạng lưới quy hoạch của đại học thì mới được mở. Tại sao lại quy định khó khăn như vậy?

Thứ hai là chúng tôi là hệ cao đẳng mà lại có một hệ cao hơn để người ta sẵn sàng hợp tác với mình về chuyên môn, để thực hiện tốt, nhưng khi trình lên thì lại có thông tư ràng buộc. Chúng tôi đề nghị nếu như đã làm thì cố gắng làm cho chuẩn vì một lần luật được ban hành là có bao nhiêu thông tư hướng dẫn. Thực ra rất khó đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Tiếp theo về vấn đề đại học thành lập quy định là một nghìn tỷ nhưng chỉ với những trường sang đây chỉ dạy vì kinh tế hoặc chỉ ngoại ngữ thì một nghìn  tỷ là dư thừa, nhưng nếu người ta sang đây chế tạo máy bay, chế tạo khoa học kĩ thuật thì đến mấy nghìn tỷ cũng không đủ. Tôi cho rằng nếu Nghị định mà chúng ta đưa ra mà đã không hợp lý, không sát thì rõ ràng tiếp tục ra nhiều thông tư. Nếu chúng ta đang bàn thì có cái gì chúng ta áp dụng được, thì nên trình chuẩn luôn.

Thành viên đang xem chủ đề này