3/5/2017 14:35
Bà Hoàng Thị Hồng, Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội thảo

Đề nghị Ban soạn thảo nên rà soát lại các lỗi kỹ thuật của Nghị định.  

Về thời hạn nội dung cụ thể, về thủ tục có rất nhiều bản sao chứng thực, để tránh lạm dụng, sử dụng bản sao trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Đề nghị sử dụng bản sao hợp lệ, bản sao có chứng thực để đối chiếu.

Ngoài ra cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và cơ sở giáo dục do tổ chức kinh tế theo Khoản 2 Điều 2, chúng tôi thấy rất hợp lý. Khi đọc Nghị định này, tôi cảm giác một cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài muốn thành lập và hoạt động ở Việt Nam thì còn thiếu một số thứ mà họ sẽ không thể tiến hành được luôn.

Còn đối với chỗ chuyển tiếp của trường Đại học RMIT Việt Nam, tôi nghĩ là chuyên gia của Bộ Giáo dục sẽ có ý kiến nhưng mà về mặt pháp lý thì không vấn đề gì đâu chị ạ, đã thành lập hoạt động rồi thì cứ thế mà hoạt động thôi.

Tiếp theo về chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài khi mà mình đã liên kết đào tạo tại sao mình lại có quy định chứng nhận văn bằng sang tiếng Việt.

Thành viên đang xem chủ đề này