19/4/2017 13:58
Luật sư Nguyễn Văn Cường, Trưởng VPLS Cường & Cộng Sự phát biểu tại Hội thảo

-                     Cần đổi tên Luật từ « Hỗ trợ » thành « Phát triển » để tránh bị cho là phân biệt đối xử;

-                     Lưu ý nếu hỗ trợ nhiều quá, bao bọc quá sẽ chủ quan không phát triền, cần lưu ý khi anh được hỗ trợ và đã phát triền nên có trách nhiệm trở lại với xã hội;

-                     Tiêu chí phân loại như quy định tại Điều 4 Dự thảo là 100 tỷ và 300 tỷ là quá lớn và diện doanh nghiệp thuộc đối tượng là quá nhiều, nên quy định bằng ½ là được, để thu hẹp và tập trung hỗ trợ hiệu quả;

-                     Ưu đãi cần tập trung vào các vấn đề chính mà doanh nghiệp thực sự cần như: Tín dụng; Thuế; Mặt bằng; Công nghệ. Trong đó, đặc biệt quan tâm hỗ trợ phát triển công nghệ và tín dụng, suy cho cùng tiền là quyết định nếu chỉ dựa vào Ngân hàng sẽ khó, Ngân hàng cũng kinh doanh cần hoạt động an toàn, hiệu quả. Do vậy, nên có Quỹ quốc gia từ trung ương đến địa phương; Về thuế cần ghi rõ % cụ thể là bao nhiêu. Tiêu chuẩn nào được hưởng một cách rõ ràng;

-                     Điều 17 và 29 Dự thảo, cần xem xét cơ chế liên ngành hiệu quả trên cơ sở phải có luật chơi. Hiện nay, Luật về Hội chưa có. Do vậy khi ban hành Luật này cần thiết phải trình ban hành kèm theo Luật về Hội.

Thành viên đang xem chủ đề này