19/4/2017 13:52
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Chủ tịch HĐ TW các HHDN VN phát biểu tại Hội thảo

-                     Các Hiệp hội cần tham gia góp ý trực tiếp vào Dự thảo như có thể soạn nội dung góp ý trực tiếp vào các Điều luật trong Dự thảo ;

-                     Các Hiệp hội và Doanh nghiệp lưu ý hiện nay chúng ta đã có cơ chế xem xét một Luật, Điều luật khi đã được áp dụng trong thực tế và thực tế chỉ ra được những bất cập thì có thể xem xét trình Quốc hội tại kỳ họp kế tiếp để sửa trực tiếp, có thể dùng một Luật sửa nhiều Luật liên quan các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thành viên đang xem chủ đề này