19/4/2017 13:51
Bà Lê Thị Kim Xuân, Trưởng Văn phòng đại diện Hiệp hội Ngân hàng VN tại Tp.HCM phát biểu tại Hội thảo

-                     Đồng tình với các ý kiến góp ý trước đây về việc Dự thảo chưa có tính định lượng một cách cụ thể, chi tiết mà chì là định khung và chung chung;

-                     Điều 29 Dự thảo, VCCI là tổ chức quốc gia và lớn mạnh vì sao không giao cho VCCI mà giao quyền quá lớn cho Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa?

-                     Điều 8.1 Dự thảo về hỗ trợ tiêp cận tín dụng cần có quy định theo hướng cho phép doanh nghiệp khi vay vốn ngân hàng với tài sản bảo đảm là động sản như hàng tồn kho, nhờ thu… (hiện nay VN cho vay dạng này còn thấp chỉ đạt 30% trong khi các nước khác lên đến 60-70%) sẽ thuận tiện hơn cho doanh nghiệp, vì họ là nhỏ và vừa nếu yêu cầu có tài sản là bất động sản để bảo đảm vay nợ là rất khó.

Thành viên đang xem chủ đề này