19/4/2017 13:50
Bà Phạm Thị Thùy Dung, đại diện Hội đồng doanh nghiệp các nhà đầu tư tại Tp.HCM phát biểu tại Hội thảo

-                         Sự ra đời của Luật là tốt, cần thay tên Luật với cụm từ « hỗ trợ » thành « phát triển »;

-                         Điều 29 Dự thảo, tôi đồng tính với các ý kiến góp ý đã nêu theo hướng sửa đổi khẳng định vai trò của VCCI và các Hiệp hội nói chung. Vì, VCCI có tầm quốc gia, vị thế đã được khẳng định trong thực tiễn và ghi nhận trong nhiều văn bản như: Nghị Quyết 09 của Bộ Chính trị nêu rõ vai tró của VCCI; NQ 35 và NQ 19 đều nêu rõ vai trò của VCCI và các Hiệp hội doanh nghiệp. Do vậy, Dư thảo Luật cần quy định nhất quán với các văn bản trên.

Thành viên đang xem chủ đề này