19/4/2017 13:50
Ông Hoàng Trung Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giấy và Bột giấy VN phát biểu tại Hội thảo

-                     Dự Luật cần xác định rõ mục tiêu theo hướng có phân tích, khảo sát nghiên cứu cụ thể, khoa học để xác định mục tiêu. VD: Xe Buýt nếu đặt mục tiêu là đúng giờ sẽ dẫn đến chạy trên lề dừng đỗ giữa đường vì sợ không kịp giờ;

-                     Cần hướng tới mục tiêu giúp các DN đã thành lập phát triển bền vững, khuyến khích DN mới tồn tại, phát triền;

-                     Nội dung hỗ trợ cần cụ thể như hỗ trợ mặt bằng ra sao, có thiết kế riêng và có các công năng chung,… VD: tỉnh Bắc Ninh đã làm qua việc thành lập các cụm doanh nghiệp để tiện xử lý xả thải bảo vệ môi trường; cần hỗ trợ đào tạo, tư vấn năng lực quản lý;

-                     Chúng tôi ủng hộ việc xem xét lại nội dung Điều 29 theo hướng ghi nhận vai trò của VCCI như là tổ chức đại diện cao nhất và chuyên nghiệp nhất trên cơ sở có vai trò hỗ trợ từ các Hiệp hội ngành nghề.

Thành viên đang xem chủ đề này