Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Công thương. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Công thương. Lĩnh vực: Công thương.

  • 28/08/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 406 lần

File đính kèm

  • Tải về Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò

Nội dung

Hiện nay, Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn vì chống thủy lực sử dụng trong mỏ than hầm lò (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định các yêu cầu kỹ thuật của vì chống thủy lực đơn, giàn (giá) chống thủy lực, cột chống và kích thủy lực, hệ thống điều khiển thủy lực và van; các yêu cầu về điều kiện và phương pháp kiểm tra, thử nghiệm, kiểm định vì chống thủy lực. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp khai thác than hầm lò. 

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 11/9/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: