Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Chính phủ. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Ngân hàng nhà nước. Lĩnh vực: Ngân hàng.

  • 09/08/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 107 lần

File đính kèm

  • Tải về Đề cương Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng
  • Tải về Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng
  • Tải về Báo cáo đánh giá tác động của chính sách Nghị định thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010
  • Tải về Tờ trình Đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP

Nội dung

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng, trong đó có Đề cương Dự thảo và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Theo dự kiến, Nghị định sẽ sửa đổi các quy định về nguyên tắc hoạt động thông tin tín dụng; các hành vi bị cấm; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thông tin tín dụng; thu thập, xử lý, lưu giữ thông tin tín dụng, cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến đối với các công ty thông tin tín dụng, tổ chức tín dụngkhách hàng vay.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với Hồ sơ đề nghị và Đề cương Dự thảo nói trên.

Toàn văn Hồ sơ đề nghị và Đề cương Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 24/8/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: