Dự thảo Thông tư quy định giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Chính phủ. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Thông tin - Truyền thông. Lĩnh vực: Bưu chính viễn thông.

  • 09/08/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 106 lần

File đính kèm

  • Tải về Dự thảo Thông tư quy định giá cước và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Nội dung

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định giá cước và chính sách giảm giá cước dịch vụ nhận gửi chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định bảng giá cước dịch vụ (tính theo vùng và khối lượng) và các đối tượng được miễn giá cước hoặc giảm giá cước (tối thiểu 50%) dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo đã được đính kèm với thư mời góp ý này. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 21/8/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: