Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2014/TT-BGTVT về chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư 14/2015/TT-BGTVT về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Bộ Giao thông Vận tải. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Bộ Giao thông vận tải. Lĩnh vực: Giao thông vận tải.

  • 14/07/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 174 lần

File đính kèm

  • Tải về Bảng so sánh Thông tư 36/2014/TT-BGTVT, Thông tư 14/2015/TT-BGTVT và Dự thảo THông tư sửa đổi, bổ sung
  • Tải về Dự thảo Thông tư 36/2014/TT-BGTVT về chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư 14/2015/TT-BGTVT về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không

Nội dung

Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến đối với các hãng hàng không, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 30/7/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: