Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Chính phủ. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Chính phủ. Lĩnh vực: Tài chính.

  • 11/07/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 360 lần

Nội dung

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Hiệp hội/Doanh nghiệp

Hiện nay, Chính Phủ đang xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2010 (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều quan trọng: yêu cầu đối với TCTD là CTCP, CTTNHH về nhân sự, số vốn sở hữu, quyền chuyển nhượng cổ phần, tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu; điều kiện và thủ tục kiểm soát đặc biệt các tổ chức tín dụng; cơ cấu lại, phục hồi, xử lý pháp nhân, chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến đối với các ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chínhcác tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội báo cáo những vướng mắc trong việc thực hiện Luật các tổ chức tín dụng 2010 và góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo và Tờ trình được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 27/7/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: