Dự thảo Thông tư quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Ngân hàng nhà nước. Lĩnh vực: Ngân hàng.

  • 10/07/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 179 lần

File đính kèm

  • Tải về Dự thảo Thoonh tư quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

Nội dung

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Dự thảo quy định các nội dung quan trong như phương thức, giá bán, nguyên tắc bán khoản phải thu; hợp đồng bán khoản phải thu. Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.

Để bảo đảm tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất mong Quý Doanh nghiệp/Hiệp hội đóng góp ý kiến đối với Dự thảo.

Toàn văn Dự thảo được đăng tải trên trang web của VCCI tại địa chỉ http://vibonline.com.vn – Mục Dự thảo. VCCI rất mong nhận được ý kiến quý báu của Quý Đơn vị trước ngày 20/7/2017 để kịp tổng hợp gửi Ban soạn thảo.

Văn bản vui lòng gửi tới địa chỉ (có thể gửi trước qua fax hoặc email):

Ban Pháp chế VCCI - Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com 

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: