Đề cương nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2021

Thông tin cơ bản

Cơ quan trình: Chưa xác định. Cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo: Chưa xác định. Lĩnh vực: Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.

  • 27/04/2017
  • Đang lấy ý kiến
  • 994 lần

Nội dung

Nội dung dự thảo xin xem trong tập tin đính kèm.

Đóng góp ý kiến

Họ và tên : *
Đơn vị/Tổ chức : *
Địa chỉ : *
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : *

* Mã bảo vệ: